Raporty

Pryzmat kieruje się zasadą jawności wyników badań. Uznajemy, że daje to największe korzyści nam jako Zespołowi, a także odbiorcom naszych raportów. W tym dziale udostępniane będą raporty będące końcowym rezultatem naszych badań. Zawierają one całościową analizę uzyskanych przez nas wyników. 

 

 [2017] "Za czy przeciw? Opinia torunian na temat planowanej reformy gimnazjum" pdf


 

[2016]  Raport z badania "Postawy studentów UMK wobec osób homoseksualnych" pdf


 

 

[2016]  Opinia mieszkańców osiedla Bielawy na temat budowy kompleksu sportowo-rekreacyjego przy ul. Chrzanowskiego 20. pdf


 

[2015] "CzytaNIE - Czy uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych sięgają po książki?"pdf


 [2015] "Senior w Toruniu - Diagnoza potrzeb i funkcjonowania osób po 65 roku życia w przestrzeni miejskiej Torunia"pdf


 [2015] "Czy mieszkańcy ulic Pstrowskiego i Armii Ludowej chcą zmiany nazw ulic?"


[2015] "Czy studenci UMK utożsamiają się ze swoją uczelnią?"


[2014] "Diagnoza potrzeb w zakresie miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na osiedlu Chełmińskie w Toruniu zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia"pdf


[2014] "Plany zawodowe i edukacyjne uczniów toruńskich szkół średnich"pdf


[2014] "Jak wykiwać system - studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania"pdf


[2012] "Rowerem po Toruniu. Analiza opinii rowerzystów i przekazu prasowego"pdf


[2011] "Studenci o sporcie na UMK - opinie na temat oferty Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Toruniu"pdf 


[2011] "Raport z kompleksowego badania sektora ekonomii społecznej w regionie kujawsko-pomorskim,

w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn.”Akademia Pomocy i Integracji Społecznej – Wsparcie kadr"pdf


[2010] "Komplementarność kształcenia zawodowego i rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim"pdf 


 [2008] "Audyt eksportowy województwa kujawsko-pomorskiego"pdf


[2007] "Diagnoza sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy Francji, Grecji, Polski i Hiszpanii – analiza porównawcza"pdf