Prezentacje

Pryzmat kieruje się zasadą jawności wyników badań. Uznajemy, że daje to największe korzyści nam jako Zespołowi, a także odbiorcom naszych raportów. W tym dziale udostępniane będą prezentacje przygotowane na potrzeby wystąpień konferencyjnych lub prezentacji wyników klientom. 


[2014] "Diagnoza potrzeb w zakresie miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na osiedlu Chełmińskie w Toruniu zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia"pdf


[2014] "Charakterystyka współczesnego tele(widza) na przykładzie studentów UMK"pdf


[2013] "Jak wykiwać system - studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania"pdf 


[2012-2013] Prezentacja z imprezy "Czy sondaże przedwyborcze mówią prawdę" organizowanej w ramach toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w latach 2012-2013pdf