Bazy danych

Pryzmat kieruje się zasadą jawności wyników badań. Uznajemy, że daje to największe korzyści nam jako Zespołowi, a także odbiorcom naszych raportów. W tym dziale udostępniane będą bazy danych w formacie Excel (.xls), które zostały przygotowane na potrzeby przeprowadzanych przez nas badań. Zachęcamy do korzystania z zebranych przez nas danych. 

[2015] "CzytaNIE - Czy uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych sięgają po książki?" excel


  [2015] "Senior w Toruniu - Diagnoza potrzeb i funkcjonowania osób po 65 roku życia w przestrzeni miejskiej Torunia"excel


[2014] "Diagnoza potrzeb w zakresie miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na osiedlu Chełmińskie w Toruniu zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia"excel 


[2014] "Plany zawodowe i edukacyjne uczniów toruńskich szkół średnich"excel