ZRB Pryzmat oferuje studentom:

Szkolenia i warsztaty – ZRB Pryzmat organizuje szkolenia i warsztaty dotyczące umiejętności, które są niezbędne w praktyce badawczej. Szkolimy między innymi z wizualizacji danych, zaawansowanej obsługi MS Excel, przeprowadzania IDI czy FGI, pisania raportów badawczych.  Udział w tego typu zajęciach pozwala na rozwój umiejętności zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Badania szkoleniowe – Celem jest nauka oraz zdobycie doświadczenia w pracy w zespole badawczym na każdym etapie projektu badawczego. Swoje umiejętności można szkolić w ten sposób pod okiem bardziej doświadczonych osób zarówno na stanowisku ankietera, jak i koordynatora badania. Udział w tego typu badaniach umożliwia otrzymanie zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich. Mogą one również stać się przepustką do pełnoprawnego członkostwa w Pryzmacie. Zachęcamy również do wysyłania nam propozycji tematów badań, które moglibyśmy wykorzystać. Badania szkoleniowe ruszają zwykle co roku w marcu.

Spotkania z badaczami – Nasze działania nie kończą się na realizacji badań. Działalność w naszym zespole pozwala wziąć udział w spotkaniach z profesjonalnymi badaczami. Organizujemy spotkania z pracownikami naukowymi Instytutut Socjologii UMK, będące doskonałą okazją, by poznać naukowców od strony badawczej. Zapoznajemy się więc z nieomawianymi na zajęciach kulisami badań. Do tej pory odwiedzili nas dr Dominik Antonowicz, dr Wojciech Goszczyński, dr Piotr Stankiewicz, dr Anna Wójtewicz.

Doświadczenie badawcze – Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji badań przez ZRB Pryzmat jest wartościowe nie tylko dla samorozwoju studentów. Powiększa ono również szanse naszych członków na rynku pracy po studiach. Pryzmat może więc stać się pierwszym ogniwem kariery w branży badawczej.

Udział w badaniach komercyjnych – Współpraca Pryzmatu z instytucjami zewnętrznymi czy udział naszej organizacji w przetargach są równoznaczne z wykonywaniem przez nas badań komercyjnych. W ich ramach również można sprawdzić się w pisaniu transkrypcji, przeprowadzaniu wywiadów czy w roli tajemniczego klienta.

Dzień Badacza – Od 2010 roku ZRB Pryzmat organizuje Dzień Badacza, czyli cykl wykładów i warsztatów, do prowadzenia których zaproszeni są specjaliści praktykujący w badaniach społecznych w celach naukowych bądź komercyjnych. Wydarzenie to jest adresowane do wszystkich, jednak uczestnicy korzystający z członkostwa Pryzmatu mogą brać udział również w jego organizacji i mieć wpływ na jego przebieg.