Prezentacja wyników

Wyniki badań przedstawiamy w postaci drukowanych raportów (plus ich wersji elektronicznych), zawierających m.in. opis procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski końcowe. Analizy statystyczne wykonujemy w programie SPSS. Jednak istnieje możliwość przekazania zleceniodawcom baz danych w arkuszu kalkulacyjnym (format .xls).

Na życzenie zleceniodawcy raport może zostać przygotowany w postaci prezentacji multimedialnej (format .ppt).

Oto przykładowe raporty z badań:

"CzytaNIE - Czy uczniowie toruńskich szkół ponadgimnazjalnych sięgają po książki?" Raport->pdf


 "Charakterystyka współczesnego tele(widza) na przykładzie studentów UMK" Prezentacja->pdf


"Diagnoza potrzeb w zakresie miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na osiedlu Chełmińskie w Toruniu zrealizowana na zlecenie Urzędu Miasta Torunia" Raport->pdfPrezentacja->pdf


"Jak wykiwać system - studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania" Raport-> pdf Prezentacja->pdf