Metody i techniki badań

Realizujemy badania z użyciem szerokiej gamy metod i technik: 

 • wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • wywiady telefoniczne (CATI)
 • wywiady pogłębione (IDI)
 • wywiady swobodne
 • ankiety audytoryjne
 • ankiety internetowe (CAWI)
 • ankiety pocztowe
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)
 • obserwacje, w tym obserwacje metodą tajemniczego klienta (mystery shopping)
 • analizy danych zastanych (DR).

Przyjmujemy również zlecenia na realizację elementów badania:

 • przygotowanie narzędzia,
 • wykonanie pilotażu,
 • rekrutacja,
 • realizacja badania w terenie,
 • stworzenie bazy danych,
 • analizę statystyczną danych,
 • analizę jakościową danych,
 • napisanie raportu.

Przeprowadzamy również szkolenia dotyczące procesu badawczego, w tym szkolenia statystyczne.