Rada programowa

 

dr Wojciech Goszczyński - Przewodniczący Rady Programowej - pracownik Zakładu Badań Kultury IS UMK. Socjolog radykalnie niekonsekwentny i niekonsekwentnie radykalny. Nieśmiały miłośnik intelektualnej, przestrzennej i kulturowej peryferyjności. W tej chwili skupia się na badaniu społeczności lokalnych, dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator, gadająca głowa pracująca dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie.

 

 

mh                                                                                                                                       mgr Martyna Hoffman - doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii, badacz w Fundacji Court Watch Polska i studentka prawa na UMK. Pierwsze badawcze szlify zdobywała w Pryzmacie, z którym związana jest od pierwszego roku studiów. Nie straszne jej badania jakościowe, ilościowe ani statystyka, z którą po wielu bólach i cierpieniach nareszcie się polubiła. Prywatnie karmicielka psa Szczepana i specjalista do spraw czyszczenia kuwety po dwóch kotach.

 

 

mgr Paweł Szymborski - Członek Rady Programowej - juwentolog początkujący i doktorant w Zakładzie Socjologii Edukacji i Młodzieży. Jego zainteresowania badawcze związane są z rolą młodych w strukturze międzypokoleniowych relacji w różnych wymiarach życia społecznego. Dumny wychowanek Pryzmatu i Koła Naukowego Studentów Socjologii. Fan sarkastycznej krytyki świata doczesnego w przekazach audiowizualnych (montypythonizm) oraz statycznych (internetowe karykatury obrazkowe, potocznie zwane memami). W wolnych chwilach (ha!) poszukiwacz granic internetu i dziwności-nad-dziwnościami.