I Dzień Badacza

Dnia 21 maja 2010 roku zorganizowano seminarium naukowe, w którym udział wzieli dawni i obecni opiekunowie i studenci zakładający i współtworzący Pryzmat. Spotkanie było nie tylko okazją do namysłu nad metodami i technikami badań, gdyż stanowiło także platformę "dialogu międzypokoleniowego", wymiany doświadczeń oraz tworzenia tradycji cyklicznych spotkań sympatyków Zespołu. Seminarium składało się z części referatowej, warsztatowej i debaty poświęconej kwestii komercjalizacji badań socjologicznych. Zakończeniem seminarium było spotkanie integracyjno-towarzyskie.

I. Cel przedsięwzięcia

Wydarzenie nazwane Dniem Badacza jest w pierwszej kolejności przedsięwzięciem naukowo-edukacyjnym. Jest urzeczywistnieniem statutowych zadań Pryzmatu, czyli rozwijania umiejętności i zdobywania wiedzy przez studentów Instytutu Socjologii UMK w zakresie metod i technik badań socjologicznych [zob. Statut: § 4, podpunkt 1, 4, 5, 6]. W drugiej kolejności impreza ta jest okazją do spotkania i wymiany idei dawnych i obecnych działaczy Pryzmatu. Spotkanie takie nigdy nie miało miejsca w historii Zespołu, a może przysłużyć się merytorycznie i tożsamościowo.

Dzień Badacza ma być dwudzielny. Pierwsza jego część ma mieć charakter seminaryjny. Sądzimy, że będzie to dobry sposób i okazja, by pobudzić kręgi toruńskich studentów socjologii do „cyklicznej aktywności” w zakresie metodyki badań społecznych. W tej części (poza referatami gości) planujemy także organizację warsztatów, w których studenci będą mogli głębiej (niż tylko słuchając) zaangażować się w omawianą problematykę. Druga część tegoż przedsięwzięcia, rozpoczynająca się dyskusją panelową, ma na celu spotkanie i dialog dawnych opiekunów i działaczy Pryzmatu z obecnymi. Celem dyskusji ma być zarysowanie możliwości odnalezienia się Zespołu w realiach komercjalizujących się badań socjologicznych.

II. Czas i miejsce

piątek, 21 maja 2010

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Minus (Harmonijka),

 ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń

III. Program Dnia Badacza

11.00 – 11.30 Rozpoczęcie - sala IX

11.30 – 13.30 Część referatowa - sala IX

dr Maria Nawojczyk

(Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH)

Kiedy przedmiot badań przemawia do nas. Od codziennych obserwacji do pogłębionych badań 

 mgr Anna Koralewska

 (absolwentka Instytutu Socjologii UMK)

Nietypowe trudności czekające na badacza świata społecznego. Przykład badań sieciowej społeczności fanów-tłumaczy japońskiej animacji

mgr Kamil Miszewski

(absolwent Instytutu Socjologii UMK, obecnie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznech UW) 

Ekstremalne metody i techniki wglądu w świat więzienny -- ukryta obserwacja uczestnicząca

Lic. Ziemowit Socha

(Zespół Realizacji Badań Pryzmat  IS UMK)

Ankieta pocztowa w instytucjach. Wskazówki praktyczne

Prezentacja w formacie PDF

13.30 - 14.00 Przerwa kawowa - hall pierwszego piętra

14.00 - 15.30 Część warsztowa - sale 6 i 220 

mgr Marek Osowski

'Modus moderandi', czyli jak być dobrym moderatorem

mgr Andrzej Meler

Sieć pod (badawczym) okiem.

Śledzenie ruchu w Internecie

15.30 – 16.30 Przerwa obiadowa - bufet „Harmonijka”

16.30 – 18.30 Dyskusja panelowa - sala 207

 

Działania pryzmatopodobne wczoraj, dziś i jutro
Rzecz o komercjalizacji badań socjologicznych

 Paneliści:

prof. Andrzej Zybertowicz 

(Zakład Interesów Grupowych, Instytut Socjologii UMK)

dr Maria Nawojczyk

(uprzednio Zakład Badania Przemian Strukturalnych Instytutu Socjologii UMK, obecnie Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej AGH)

dr Monika Kwiecińska-Zdrenka

(Zakład Socjologii Obszarów Rustykalnych, Instytut Socjologii UMK, uprzednio ZRB Pryzmat, obecnie Pracownia Badań Społecznych SOMA)

mgr Marek Osowski

(Zadład Polityki Społecznej, Instytut Socjologii UMK, także Grupa IQS)

mgr Tomasz Jankowski

(uprzednio ZRB Pryzmat, obecnie Biuro Karier UMK)

18.30 – Spotkanie integracyjne - Krajina Piva, Rynek Nowomiejski 13