Stare media, nowa rzeczywistość - VII Dzień Badacza

 

Instytut Socjologii już po raz siódmy gościł funkcjonujących na rynku badaczy

społecznych. 18. maja w „Harmonijce” odbyło się kolejne otwarte seminarium badawcze

„Dzień Badacza”, organizowane przez Zespół Realizacji Badań Pryzmat przy Instytucie

Socjologii UMK. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia było „Stare media, nowa

rzeczywistość”.

 

Tym razem Dzień Badacza zaczął się nietypowo, bo od trzygodzinnych warsztatów

prowadzonych przez Krzysztofa Polaka z Semiotic Solutions – firmy realizującej badania

semiotyczne dla marketingu na licencji legendarnej brytyjskiej Semiotic Solutions założonej

w latach 80. przez Virginię Valentine, prekursorkę semiotyki komercyjnej. W pierwszej

części warsztatów prowadzący przybliżył uczestnikom podstawy teoretyczne związane z

rozwojem semiologii i semiotyki. Przywołane zostały nazwiska Ferdinanda de Saussure’a,

Charlesa Peirce i Rolanda Barthesa. W części praktycznej, uczestnicy pracując w kilku

osobowych grupach, zapoznawali się z trzema technikami analizy semiotycznej obiektów

wizualnych: analizą kodów, analizą RDE, analizą z zastosowaniem kwadratu semiotycznego.

Poprzez praktyczne ćwiczenia można było zobaczyć, za pomocą jak różnych kodów

wizualnych tworzone są kampanie społeczne dotyczące zanieczyszczenia 

powietrza albo jak utworzyć kwadrat semiotyczny Greimasa z… etykiet po piwie.

 

Po warsztatach rozpoczęła się część panelowa, którą już tradycyjnie otworzył dyrektor IS

UMK Tomasz Szlendak. Jako pierwszy wystąpił Patryk Polkowski z Ipsos Connect, mówiąc

o wybranych metodologiach Ipsos Connect stworzonych do badania reklamy. Z wystąpienia

można było dowiedzieć się, czym dla marketingu jest insight i co jest ważniejsze dla

skuteczności reklamy – częstotliwość przedstawienia w mediach czy sama koncepcja

reklamy. Uczestników Dnia Badacza szczególnie zainteresowała metoda facial coding, która

pozwala uzyskać informacje o mimice odbiorców reklamy.

Drugim gościem z Ipsos Connect była Magdalena Lewandowska, która w referacie „Co

(zazwyczaj) działa, a co (przeważnie) nie działa w reklamie?” opowiadała między innymi o

roli emocji w reklamie czy znaczeniu celebrytów dla sukcesu (lub porażki) reklamy. Z

wystąpienia badaczki, słuchacze Dnia Badacza mogli dowiedzieć się, jakie cechy powinna

posiadać dobra reklama.

 

Panel zakończyło wystąpienie Anny Piechockiej, studentki Instytutu Socjologii UMK oraz

przedstawicielki Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego. Prelegentka opowiadała o

projekcie i stosowanej w jego ramach metodologii. Pokazywała, jak zróżnicowana może być

obecność polityków w tradycyjnych mediach (programach telewizyjnych i stacjach

radiowych) w zależności od programu, stacji i bieżących wydarzeń politycznych.

 

Anna Dwojnych