VI DB PODSUMOWANIE

 

Instytut Socjologii już po raz szósty stał się areną wymiany doświadczeń badaczy z całej Polski. 20. maja w „Harmonijce” odbyło się kolejne otwarte seminarium badawcze „Dzień Badacza”, organizowane przez Zespół Realizacji Badań Pryzmat przy Instytucie Socjologii UMK. W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia była rodzina.

Dzień Badacza, już tradycyjnie, otworzył dyrektor IS UMK Tomasz Szlendak. Pierwszy panel rozpoczęło wystąpienie Magdaleny Żadkowskiej. Żadkowska opowiadała o swoim projekcie badawczym dotyczącym podziału obowiązków domowych w małżeństwach polskich, norweskich oraz mieszanych. Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z parami oraz badań etnograficznych (polegających na towarzyszeniu parom w ich codziennym w życiu - przygotowaniu i spożywaniu posiłków, sprzątaniu, opiece nad dzieckiem), badaczka porównywała style życia Polaków i Norwegów, a także skłonności w obu krajach do odtwarzania stereotypów związanych z rolami płciowymi.

Kolejny gość, Aldona Żurek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówiła o kryzysie instytucji małżeństwa w Europie, w tym Polsce. Słuchacze mogli zapoznać się z danymi dotyczącymi liczby rozwodów w Polsce, liczy zawieranych małżeństw, preferowanych stylów życia oraz tego, co dla większości Polaków oznacza dziś termin „rodzina”. Aldonek Żurek przytaczała również koncepcje takich badaczy jak Francis Fukuyama czy Ron Lesthaeghe, dotyczące zysków społecznych z zakładania rodzin.

W drugim panelu jako pierwszy wystąpił absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Aleksander Wasiak-Radoszewski, opowiadając o analizie polskiego dyskursu publicznego (prasowego) dotyczącego rodzin z wyboru. Wystąpienie Wasiak-Radoszewskiego oparte było na fragmencie artykułu opublikowanego w „Studiach Socjologicznych” (nr 4/2014(215)), napisanego wspólnie z Krzysztofem Arcimowiczem i Katarzyną Dębską.

Z kolei Małgorzata Sikorska, współautorka raportu „Ciemna strona macierzyństwa”, mówiła o kosztach macierzyństwa w Polsce – lękach, frustracjach, konfliktach z bliskimi oraz pozycji społecznej matek w Polsce.

Część referatową zakończyło wystąpienie Aleksandry Magoń, oparte na badaniach przeprowadzonych przez nią w Wielkopolskim Ośrodku Adopcyjnym (Filia w Pile). Prelegentka opowiadała o trudnościach, z jakimi badacz musi się zmierzyć, podejmując tak drażliwą kwestię, jak zrzekanie się praw rodzicielskich. Na podstawie badań naszkicowany został portret matki, zrzekającej się praw rodzicielskich.

Ci, którzy zostali do końca Dnia Badacza, mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach z wprowadzenia do analizy sieci społecznych, prowadzonych przez Dominika Batorskiego –adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, czym jest analiza sieci, jakie są jej możliwości i kiedy warto do niej sięgnąć. Mogli także zapoznać się z programami komputerowymi do analiz sieciowych: „R” oraz „RStudio” i samodzielnie sprawdzić ich działanie.

Dzień Badacza tradycyjnie został zwieńczony spotkaniem integracyjnym w nieformalnej atmosferze. Na kolejny zapraszam za rok!

Anna Dwojnych