V Dzień Badacza - spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne ws. V Dnia Badacza (9 stycznia, czwartek, 18:30, sala prawdopodobnie 207 lub Hanza Cafe).

Na spotkaniu  ustalimy, jak Dzień Badacza ma w tym roku wyglądać, czego  będzie dotyczył, kogo chcemy zaprosić. Przyjdź, jeśli masz pomysł. Przyjdź też, jeśli jeszcze go nie masz, ale po prostu chcesz się zaangażować.

Dzień Badacza to świetna okazja do uczenia się organizacji konferencji i zdobywania nowych cennych kontaktów, w tym kontaktów czysto zawodowych w środowisku badaczy.

 

Zarząd Zespołu Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Pryzmat” informuje, że w ŚRODĘ 23 LISTOPADA 2012 ROKU o godzinie 18.15 w sali 207 w Harmonijce odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie członków Pryzmatu.

Plan spotkania:

1. Przypomnienie starego składu Zarządu i Rady
2. Zrealizowane badania szkoleniowe
3. Dzień Badacza 2014
4. Prezentacja osiągnień Pryzmatu
5. Przedstawienie badań komercyjnych
6. Przedstawienie Rady Programowej
7. 
Zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu i wybór nowych władz.

 

Obecność Członków Pryzmatu jest obowiązkowa. 

Walne Zgromadzenie Członków Pryzmatu

Zarząd Zespołu Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Pryzmat” informuje, że w ŚRODĘ 7 LISTOPADA 2012 ROKU o godzinie 18.30 w sali IX w Harmonijce odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie członków Pryzmatu.

Plan spotkania:

 1. Przedstawienie nowych członków Rady Programowej.
 2. Podsumowanie działalności Zarządu ZRB Pryzmat za rok 2011/2012.
 3. Prezentacja idei IV już Dnia Badacza (maj 2013).
 4. Uaktualnienie listy członków.
 5. Zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu i wybór nowych władz.

Obecność Członków Pryzmatu jest obowiązkowa. Niestawienie się na Walnym Zgromadzeniu skutkuje skreśleniem z listy członków ZRB Pryzmat.

Dlaczego warto?

 1. Pryzmat daje szansę zdobycia doświadczenia w prowadzeniu badań społecznych, co przydaje się zarówno na studiach socjologicznych, jak i w wielu segmentach rynku pracy. Uczestnictwo w Pryzmacie pozwala wzbogacić życiorys o wiarygodny i potwierdzony dokumentem wpis do CV
 2. Daje też możliwość zarobienia własnych pieniędzy, często stosunkowo prosto
 3. Pryzmat prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie badań społecznych. Członkostwo w Pryzmacie pozwala na udział w takich szkoleniach oraz uzyskiwanie informacji o szkoleniach zewnętrznych.
 4. To również poznawanie nowych osób z różnych lat studiów i różnych środowisk, a co za tym idzie rozszerzenie kręgu znajomych. Obecność w naszej organizacji to także nauka pracy w grupie, a nawet zarządzania grupą (koordynacja), przede wszystkim jednak możliwość doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
 5. Udział w badaniach Pryzmatu często pozwala zaliczyć praktyki.

Ze Statutu:

„Członkami Pryzmatu mogą być studenci Instytutu Socjologii UMK studiów dziennych lub zaocznych, pracownicy i doktoranci IS UMK. Członkowie Pryzmatu dzielą się na Członków Stałych i Tymczasowych.”

Aby zostać członkiem stałym, należy wykazać się pozytywną rekomendacją pisemną ze strony koordynatora badania.

Więcej informacji: http://www.pryzmat.umk.pl/index.php/status?e881d7c68e1760987f1d09d256ba3dd7=d76a047438a0f8d1057c2a1d4d2c657c

Pryzmat na Toruńskim Festiwalu Sztuki i Nauki

23 kwietnia 2012 r. (poniedziałek, godz. 18:00, sala nr 1, Wydział Humanistyczny) Zespół zaprasza na imprezę w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki "Czy sondaże przedwyborcze mówią prawdę? O technikach manipulacyjnych w badaniach społecznych i marketingowych".
Prowadzący: Beata Bielska, Joanna Suchomska, Wojciech Walczak

Badania szkoleniowe

Spotkanie odnośnie projektów badań szkoleniowych i możliwości zaliczenia praktyk odbędzie się 8.03.2012 o godzinie 18.00. Zaprezentowane zostaną następujące projekty:

 • Co Torunianie wiedzą o CSW? Badanie rozpoznawalności Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
 • Postrzeganie obrazu (toruńskich) rowerzystów przez projektantów dróg, zarządców dróg i środki masowego przekazu
 • Facebook = istnieć?

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!