Zarząd i Rada Programowa 2017/2018

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Zespołu Realizacji Badań Pryzmat z dnia 28.11.2017 do nowego zarządu wybrani zostali:

Jarosław Jarzyński (Prezes)
Grzegorz Wójcik (Wiceprezes)
Krzysztof Sokołowski (Sekretarz)
Maja Lewandowska (Członek Zarządu)
Izabella Kossowska (Członek zarządu

W Radzie Programowej działają: 

dr Katarzyna Suwada - Przewodnicząca Rady
dr Wojciech Goszczyński - Członek Rady
dr Stanisław Burdziej - Członek Rady