Zarząd i Rada Programowa 2015/2016

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków ZRB IS UMK Pryzmat do nowego zarządu wybrani zostali:

Mateusz Wasiński (prezes)

Anna Dwojnych (wiceprezes)

Agnieszka Pietrzak (kierownik Grupy Marketingowej)

Anna Piechocka (zastępca kierownika GM)

Przemysław Urbański (sekretarz).

W Radzie Programowej działają:

dr Wojciech Goszczyński - przewodniczący

mgr Beata Bielska - członkini

mgr Paweł Szymborski - członek.