Drodzy i Drogie!

Walne Zgromadzenie

członków Pryzmatu

        

Zarząd Zespołu Realizacji Badań Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Pryzmat” informuje, że we WTOREK 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU o godzinie 17.00 w sali 207 w Harmonijce odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie członków Pryzmatu.

 

 Plan spotkania:

1. Podsumowanie działalności Zarządu ZRB Pryzmat za rok 2014/2015.
 2. Zaktualizowanie listy członków.
  3. Zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu i wybór nowych władz.

 

Po spotkaniu zapraszamy na wspólne wyjście integracyjne :)
 

  Obecność Członków Pryzmatu jest obowiązkowa. Niestawienie się na Walnym Zgromadzeniu skutkuje skreśleniem z listy członków ZRB Pryzmat.   

 

Dlaczego warto?


 

Ze Statutu:

„Członkami Pryzmatu mogą być studenci Instytutu Socjologii UMK studiów dziennych lub zaocznych, pracownicy i doktoranci IS UMK. Członkowie Pryzmatu dzielą się na Członków Stałych i Tymczasowych.”

Aby zostać członkiem stałym, należy wykazać się pozytywną rekomendacją pisemną (np. mailem) ze strony koordynatora badania.

"Ukończenie studiów I i II stopnia z jednoczesną wolą kontynuacji nauki na II i III stopniu studiów w IS UMK nie pozbawia członkostwa w Pryzmacie pod warunkiem, iż następuje w tym samym roku."

Więcej informacji