BADANIA SZKOLENIOWE TRWAJĄ

 

Badania szkoleniowe nie są badaniami komercyjnymi, to wewnętrzne badania ZRB PRYZMAT, które umożliwiają postawienie pierwszych kroków na badawczej ścieżce rozwoju mniej doświadczonym adeptom socjologii. Często dotyczą UMK i zwiększają wiedzę zespołu na temat własnej uczelni.

W tym roku realizujemy dwa projekty:

„Kiedy studia okazały się błędem.” – koordynacja: Karolina Głogowska, Ania Piechocka, opieka merytoryczna: Martyna Hoffman
„CzytaNIE - czy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sięgają po książki?” – koordynacja: Jakub Bandoch, Karol Kobus, opieka merytoryczna: Beata Bielska